COACHING

Czym jest coaching?

Słowo coaching pochodzi od nazwy węgierskiego miasteczka, w którym produkowano powozy. Tak jak powóz, coaching pomaga dostać się z miejsca, gdzie jesteś teraz, do tego, gdzie chcesz być. To Ty prowadzisz powóz; ja siedzę obok i towarzyszę Ci, obserwując, czy nie zbaczasz z drogi albo nie wracasz do punktu wyjścia.

W jakich obszarach pomagam jako coach?

  • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
  • odkrywanie powołania życiowego i zawodowego,
  • odkrywanie i rozwijanie mocnych stron, talentów,
  • tworzenie życia pełnego uważności i równowagi,
  • budowanie ścieżki rozwoju zawodowego w oparciu o talenty i pasje,
  • budowanie świadomych, empatycznych relacji z bliskimi, poprawa komunikacji,
  • praca z przekonaniami i nawykami, dotyczącymi pieniędzy,
  • skuteczna realizacja działań społecznych.

Co będzie się działo podczas procesu coachingowego?

Wspólnie przyjrzymy się temu, gdzie jesteś teraz i temu, gdzie pragniesz się znaleźć. Następnie wytyczysz drogę do Twojego celu i określisz kroki, jakie Cię do niego doprowadzą. Na każdym etapie otrzymasz moją uważność, wsparcie, empatię, inspirujące pytania. Kiedy pojawią się przeciwności, pomogę Ci spojrzeć na nie
w twórczy sposób i przemienić je w szanse. Zmiana wiąże się z pozostawieniem za sobą tego, co znane i bezpieczne, dlatego budzi lęk, niepewność- obecność i wsparcie drugiej osoby jest tu bardzo pomocne. Jeśli jesteś osobą wierzącą, to do naszych rozmów możemy włączyć aspekt duchowy, przyglądając się Bożemu prowadzeniu w Twoim życiu.

Jak wygląda coaching?

Coaching składa się z indywidualnych sesji, trwających po ok. 60 minut. Odbywają się one co tydzień lub co dwa, przez skype lub telefon. Jeśli mieszkasz w Łodzi, tak jak ja, możemy umówić się na spotkania w gabinecie w centrum miasta. Długość procesu coachingowego zależy od Ciebie i od Twojego celu. Czasem jest to kilka, czasem kilkanaście sesji.

Ile kosztuje coaching?

Opłata za godzinną sesję to 100 złotych brutto. Jeśli jednak ta kwota jest dla Ciebie zbyt wysoka, powiedz mi o tym, ustalimy inną.

10 procent dochodu z coachingu przeznaczam na cele społeczne. Jeśli chcesz, możemy wspólnie ustalić, na jaką konkretnie organizację lub projekt zostanie przeznaczona część Twojej inwestycji.

Jeśli chcesz rozpocząć coaching, napisz maila na agni.matera@gmail.com